Afdrukken

1 Artikel Actief 10-10-2012

2 Klacht richting Waterschap

3 Reactie Waterschap

 

1 Artikel Actief, de aantijgingen van een algemeen bestuurslid van het Waterschap Fryslan stoorde mij dusdanig dat ik een klacht bij het waterschap heb ingediend. Uitspraken van Hr. Arend Timmerman zijn kwetsend voor de amateurarcheoloog die vaak wel weet wat er in het landschap speelt en kan daar ook de waarde van kan inschatten.

 

2 Brief richting Waterschap.

Dijkgraaf, P.A.E. van Erkelens

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden.

12-okt. 2012 Ureterp

Betreft: Klacht uitlatingen algemeen bestuurslid Hr. Arend Timmerman.

Hr. P.A.E. van Erkelens,

Ondanks dat ik dit geheel geen aandeel heb, valt dit wel in het werkgebied van de stichting historisch belang N-Ned. Om die reden heb ik mij gestoord aan de uitlatingen van Hr. Arend Timmerman algemeen bestuurslid van het Waterschap Fryslan in de krant actief.

Zie het krantenartikel "Actief woensdag 10 okt. 2012". Als blad 2 toegevoegd.

Uitermate treurig dat een algemeen bestuurslid dergelijke uitspraken doet, amateur archeologen betitelen als actievoerders. Misschien is deze uitlating toe te schrijven een gebrek aan cultuur kennis en wil de Hr. Timmerman zich niet verdiepen in de geschiedenis van onze voorvaderen, noch dat hij zich daar verantwoordelijk voor voelt, ondanks dat ook Timmerman zich moet houden aan "het verdrag van Malta" en zeker beschermde gebieden in stand moet houden, daarbij kan hij zich niet verschuilen achter een vergunning van een Gemeente of iets dergelijks. Een Waterschap heeft ook een eigen verantwoording, het blijkt dus ook dat er bij aanvang van werkzaamheden geen informatie wordt verzameld of er bij die werkzaamheden beschermde gebieden zijn of archeologische vindplaatsen.

Hij moest dankbaar zijn dat er nog mensen zijn die deze verantwoording wel serieus nemen om deze zaken te beschermen en aan geven waar het mis gaat.

Ik hoop niet dat de houding van Hr. Timmerman een afspiegeling is van het gehele bestuur.

Mag ik aannemen dat het bestuur zijn verantwoording kent/neemt voor deze uitspraak en er ook via een publicatie afstand van neemt.

Het zou ook wenselijk zijn dat Hr. Timmerman zijn eigen conclusie trek t.a.z. van zijn uitspraak.

 

Met vriendelijke groeten,

Stichting historisch belang N-Ned.

Hr. R. vd Brug

Wylp 15

9247GH Ureterp

 3 Reactie Waterschap.

De reactie die het Waterschap hieronder geeft, getuigd niet van enige waardering voor ons gemeenschappelijke cultuur historisch erfgoed, voor een (semie) overheidsinstelling die we met z'n allen onderhouden een onprofessionele houding en een minachting voor een groep mensen die daar wel op letten.

Op de vraag hoe het zit met het Waterschap zijn eigen verantwoordelijkheid toz. van de wet van Malta, waarin ons cultureel erfgoed wordt beschermd, komt niet eens een antwoord. Schijnbaar hebben ze binnen het Waterschap er nog nooit van gehoord, dat verklaart ook de uitlatingen van Hr. Timmerman uit Eastermar (Friesland). Bij navraag blijkt dat het al meerdere keren is voorgevallen dat ons erfgoed is vernield/beschadigd, door werkzaamheden van het Waterschap Fryslan.

Mijn hoop is dan ook dat het Waterschap er in de toekomst wel op gaat letten en dat ze bestuursleden die in het openbaar uitspraken doen op hun verantwoording gaan wijzen.