Afdrukken

Gem. Smallingerland.

Bij de uitbreiding van het bedrijven terein A7 Noord (Drachten) heeft de opdrachtgever Gemeente Smallingerland het advies voor een opgraving naast zich neer gelegd. De grafhevel is vervolgens vernield, amateur archeologen hebben samen met archeologen nog geprobeerd er iets van te redden. Het was in de zelfde periode dat het Dr. Siebenga jaar was, die heeft er vlakbij toen het vliegveld is verlengd een opgraving verricht.

Ondanks dat de wetgeving duidelijk is kunnen Gemeenten daar schijnbaar van afwijken zonder juridische gevolgen, vreemd!