Afdrukken

Doel van de Stichting

De stichting tracht haar doelen te bereiken door het aanbieden van toezicht op de aanleg
van bouwterreinen, wegen, paden en waterlopen en stelt zich beschikbaar voor het assisteren
van toezicht bij opgravingen die een (pre)historisch of historisch doel hebben.

De stichting kan gevraagd en ongevraagd advies geven bij alle werkzaamheden die ten
doel hebben dat grondverzet wordt gepleegd.

De Stichting kan haar kennis gevraagd en ongevraagd inzetten bij de planning van
alle objecten die op de één of andere wijze grond beroeren, verplaatsen of bij het
beheren van terreinen zoals in de doelstelling genoemd.

 

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

Geschreven door Roel van der Brug.