Archeologie.

OPROEP!! Stel amateur collecties veilig! Archeologische verzamelingen van ouders of zelfs van grootouders liggen soms opgeslagen zonder dat er iets mee wordt gedaan. Stel deze verzamelingen veilig, ze zijn belangrijk voor onze geschiedenis. Stel ook de bijbehorende administratie veilig. Je kan een verzameling in bewaring afgeven aan een archeologisch depot. Stichting Historisch Belang kan er eventueel mee helpen, stuur dan een mail naar stichting (@) historischbelang (punt) nl 

 

Het woord archeologie is afgeleid van de Griekse woorden archaeios (oude) en logos (kennis). Archeologie betekent dus letterlijk 'oudheidkunde'. Archeologen bestuderen samenlevingen uit het verleden aan de hand van de sporen die ze hebben achtergelaten.
Sommige van deze resten zijn nog zichtbaar aan het oppervlak, zoals hunebedden, grafheuvels en terpen. Het merendeel van de overblijfselen uit het verleden is echter bewaard gebleven in/onder de grond. We spreken dan ook vaak van het ‘bodemarchief’.

Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis heeft een Facebooksite met, vondst van de maand.

Hier is de link daarnaar toe.

 

Het Hunebedcentrum in Borger is nu een Digitale Archeohotspot.

De laag van Usselo omvat nog vele geheimen, HIER kan je de info vinden. Helemaal onderaan dit artikel kan je "referenties" en "wij raden aan" vinden met vele links naar andere artikelen over dit onderwerp.

Bodem verstoring en archeologie gaan moeilijk samen, op de site van de overheid staan rapporten over dit onderwerp. Ik heb er twee kunnen vinden en die kan je HIER en HIER downloaden.

Een leuk verhaal over de Bronstijd, geschreven door Eva Hopman. staat bij het Hunenbednieuwscafe.

Het bronzen offer mes uit Appelscha valt hier te lezen.

Het boek "Steentijd in Nederland" is als PDF te verkrijgen ISBN 90-807149-2-5

Even aandacht voor de stichting "STONE" onder leiding van voorzitter drs. Marcel Niekus. Hij heeft net in samenwerking met vele anderen een boek: "De Neanderthaler in Noord-Nederland" geschreven, een zeer compleet boek met een duidelijke tekst/uitleg.

Raap heeft onderzoek gedaan naar terpen die nauwelijks tot niet zichtbaar zijn: https://www.raap.nl/RAAPMAGAZINE201801/   En dan het hoofdstuk " Meer Friese terpen dan gedacht"  Een onderzoek uitgevoerd door Haije Veenstra. Het beeld van de Friese veengebieden in het verleden als een leeg moeras, moeten we bijstellen. Dat blijkt uit een net afgerond booronderzoek in de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen.

Er is een jubileumboek "Vuursteen Verzameld" op de landelijk steentijd dag 6-02-2016 in Leiden gepresenteerd. Het boek telt maar liefst 90 hoofdstukken en is door 61 auteurs geschreven. Een imposant overzicht van de steentijd archeologie, met veel aandacht voor vuursteen. ISBN/EAN: 9789057992506 Jammer genoeg geen kleuren foto's.

Vuursteen komt in vele varianten voor, een presentatie over o.a. Helgoland vuursteen is hier te lezen.

Kort geleden was ik bij een leuke lezing over raatakkers (Celtic field) gegeven door S. Arnoldussen, hier is er meer over te lezen.

NAD Noordelijk Archeologisch Depot heeft een nieuwe website.

Vuursteenmijnen van Rijckholt, wil je daar meer over weten dan kan je HIER naar hun website gaan.

Huis van Hilde in Castricum (Noord-Holland) heeft ook informatie als open PDF op hun website staan: kijk hier maar.

Deze link is van de Universiteit van Amsterdam, met als onderwerp archeologie.
Universiteit van Amsterdam, met als onderwerp archeologie

Het rapport van Hr. Theo. J. ten Anscher.
Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd. of hier compleet

Deel1 rapport-ruimte-voor-archeologie-synthese-van-de-themaveldrapportages
Deel2 kamerbrief-met-beleidsreactie-op-evaluatie-archeologiewetgeving

Allemaal publicaties van verschillende mensen bij de universiteit in Groningen met als onderwerp "archeologie".
U kunt het HIER vinden, kijk bij de verschillende namen.

Grondsporen van het GIA opgravings- en onderzoek rapporten.

Diverse archeologische publicaties Noorderbreedte.

Een boek over de Archeologie van de Stellingwerven HIER te vinden.

Een lezing van Prof.Dr. Waterbolk over de ontwikkeling van de boerderijen. 1500 jaar wonen op de Wadden.

Drents Prehistorische Vereniging DPV.

Meer zaken over archeologie kunt u vinden op:
Archeologie.startpagina
AHN hoogte kaarten, of de AHN2-i hoogtekaarten
Kennis Overheid.
HisGIS kaarten.